شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

irit

+ من نديدم که کريمي به کرم فکر کند به*چه مقدار به زائر بدهم فکر کند* از شما خواستن عشق است،ضرر خواهد کرد هر که در وقت گدايي به *رقم* فکر کند
irit
إن شاء الله عازم زيارت مولانا علي بن موسي الرضا -عليه السلام- هستم
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top